dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
MěÚ UB-OS-Stanovení přechodné úpravy provozu Veřejná vyhláška OS-D/3415/16-2/Mi
54/2016
21.9.2016
7.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitel Volby 53/2016
53/2016
20.9.2016
10.10.2016
Dražební vyhláška Veřejná vyhláška 203Ex12565/16-22
52/2016
19.9.2016
5.10.2016
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím Veřejná vyhláška SPU173001/2016/525103/He
51/2016
19.9.2016
19.10.2016
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce DN Usnesení 50/2016
50/2016
16.9.2016
3.10.2016
ČEZ-upozornění k odstranění a okleštění stromoví Oznámení 47/2016
47/2016
8.9.2016
18.11.2016
E.ON - upozornění vlastníkům nemovitostí Oznámení 46/2016
46/2016
8.9.2016
18.11.2016
Obec DN-jmenování zapisovatelů OVK pro volby do ZK Volby 42/2016
42/2016
10.8.2016
10.10.2016
Obec DN - Informace o zveřejnění veřejnoprávní sml Oznámení 17/2016
17/2016
31.3.2016
1.1.2020
FK Dolní Němčí - VPS Veřejnoprávní smlouva 3/2016
3/2016
11.1.2016
31.1.2019
Římskokatolická farnost DN - VPS Veřejnoprávní smlouva 2/2016
2/2016
11.1.2016
31.1.2019