dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. - cenové oznám Oznámení 100/2017
100/2017
11.12.2017
27.12.2017
Svolání 17. zasedání Zastupitelstva obce DN Oznámení 99/2017
99/2017
6.12.2017
14.12.2017
EÚ Brno - město - elektronická dražba Usnesení 030 EX 18932/14-152
97/2017
6.12.2017
22.12.2017
EÚ Brno - město - elektronická dražba Usnesení 030 EX 19329/16-64
98/2017
6.12.2017
22.12.2017
MěÚ UB-OS - úprava provozu na silnici II/498 Veřejná vyhláška OS-D/2856/17-3/Mi
96/2017
4.12.2017
20.12.2017
OÚ DN-jmenování zapisovatelů OVK pro volbu prezide Volby 95/2017
95/2017
27.11.2017
29.1.2018
OÚ DN-informace o počtu a sídlech volebních okrsků Volby 94/2017
94/2017
27.11.2017
29.1.2018
EÚ Praha 3 - dražební vyhláška Usnesení 144 EX 14838/15-63
93/2017
23.11.2017
11.12.2017
Návrh rozpočtu obce Dolní Němčí na r. 2018 Rozpočet 92/2017
92/2017
23.11.2017
31.12.2017
KÚZK-návrh aktualizace č.2 Zásad územ.rozvoje ZK Veřejná vyhláška KUZL 79195/2017
91/2017
23.11.2017
8.1.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce DN - návrh Rozpočet 90/2017
90/2017
20.11.2017
31.12.2017
Obec Dol.Němčí- návrh rozpočtu obce DN na r. 2018 Rozpočet 89/2017
89/2017
14.11.2017
31.12.2017
OÚ DN - stanovení minimálního počtu členů OVK Volby 86/2017
86/2017
10.11.2017
29.1.2018
MBK-návrh-střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018-2 Rozpočet 85/2017
85/2017
7.11.2017
31.12.2017
MBK - návrh rozpočtu na r. 2018 Rozpočet 84/2017
84/2017
7.11.2017
31.12.2017
MBK - úprava rozpočtu č. 2 Rozpočet 83/2017
83/2017
7.11.2017
31.12.2017
Obec Dolní Němčí - úprava rozpočtu č. 5 Rozpočet 80/2017
80/2017
17.10.2017
31.12.2017
Obec Dolní Němčí - úprava rozpočtu č. 4 Rozpočet 67/2017
67/2017
5.9.2017
31.12.2017
Obec Dolní Němčí - úprava rozpočtu č. 3 Rozpočet 61/2017
61/2017
10.8.2017
31.12.2017
MBK - úprava rozpočtu č. 1 Rozpočet 60/2017
60/2017
10.8.2017
31.12.2017
Obec Dolní Němčí - úprava rozpočtu č. 2 Rozpočet 52/2017
52/2017
4.7.2017
31.12.2017
Závěrečný účet za rok 2016 Zprávy 43/2017
43/2017
14.6.2017
30.6.2018
Zpráva o výsledku přezk. hospod.obce DN za r.2016 Zprávy 42/2017
42/2017
14.6.2017
30.6.2018
MBK-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodař.r.2016 Zprávy 38/2017
38/2017
17.5.2017
30.6.2018
MBK - Závěrečný účet za r. 2016 Různé 37/2017
37/2017
17.5.2017
30.6.2018
Obec Dolní Němčí - Úprava rozpočtu č. 1 Rozpočet 20/2017
20/2017
7.4.2017
31.12.2017
Rozpočtový výhled obce DN na r. 2015-2019 Rozpočet 14/2017
14/2017
22.3.2017
31.12.2019
Rozpočet obce Dolní Němčí na rok 2017 Rozpočet 13/2017
13/2017
22.3.2017
31.12.2017
Rozpočet MBK 2017 Rozpočet 12/2017
12/2017
22.3.2017
31.12.2017
Rozpočtový výhled MBK 2014-2018 Rozpočet 11/2017
11/2017
22.3.2017
31.12.2018
Římskokatolická farnost DN - VPS Veřejnoprávní smlouva 2/2017
2/2020
9.1.2017
31.1.2020
FK Dolní Němčí - VPS Veřejnoprávní smlouva 1/2017
1/2017
9.1.2017
31.1.2020
Obec DN - Informace o zveřejnění veřejnoprávní sml Oznámení 17/2016
17/2016
31.3.2016
1.1.2020
FK Dolní Němčí - VPS Veřejnoprávní smlouva 3/2016
3/2016
11.1.2016
31.1.2019
Římskokatolická farnost DN - VPS Veřejnoprávní smlouva 2/2016
2/2016
11.1.2016
31.1.2019