dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce DN Usnesení 36/2016
36/206
17.6.2016
4.7.2016
EÚ Přerov - Usnesení-elektronická dražba Dražební vyhláška 203 Ex 19261/14-63
35/2016
17.6.2016
4.7.2016
Obec DN - Informace o zveřejnění veřejnoprávní sml Oznámení 17/2016
17/2016
31.3.2016
1.1.2020
FK Dolní Němčí - VPS Veřejnoprávní smlouva 3/2016
3/2016
11.1.2016
31.1.2019
Římskokatolická farnost DN - VPS Veřejnoprávní smlouva 2/2016
2/2016
11.1.2016
31.1.2019