dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
Obec Dolní Němčí - záměr na odprodej parcely Záměr 44/2016
44/2016
19.8.2016
5.9.2016
Svolání 10. zasedání Zastupitelstva obce DN Oznámení 43/2016
43/2016
17.8.2016
26.8.2016
Obec DN-jmenování zapisovatelů OVK pro volby do ZK Volby 42/2016
42/2016
10.8.2016
10.10.2016
Obec DN- Stanovení min. počtu členů OVK Volby 41/2016
41/2016
5.8.2016
20.9.2016
Obec DN - Informace o zveřejnění veřejnoprávní sml Oznámení 17/2016
17/2016
31.3.2016
1.1.2020
FK Dolní Němčí - VPS Veřejnoprávní smlouva 3/2016
3/2016
11.1.2016
31.1.2019
Římskokatolická farnost DN - VPS Veřejnoprávní smlouva 2/2016
2/2016
11.1.2016
31.1.2019