dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
MěÚ Hluk -územní řízení MK ul. Na Okluku Oznámení MěÚ H/0859/2017
28/2017
19.4.2017
5.5.2017
Obec DN - Výroční zpráva o poskytování informací Zprávy 27/2017
27/2017
13.4.2017
2.5.2017
Katastrální úřad-platnost obnov.katastr.operát Oznámení OO-3/2014-742
26/2017
13.4.2017
15.5.2017
MěÚ UB-OS-Místní komunikace ul. Záhumenická Veřejná vyhláška OS-D/1102/17-2/Mi
25/2017
13.4.2017
2.5.2017
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce DN Usnesení 24/2017
24/2017
10.4.2017
26.4.2017
Obec Dolní Němčí - směna pozemků Záměr 23/2017
23/2017
10.4.2017
26.4.2017
E.ON - přerušení dodávky elektrické energie Oznámení 22/2017
22/2017
7.4.2017
26.4.2017
E.ON - přerušení dodávky elektrické energie Oznámení 21/2017
21/2017
7.4.2017
24.4.2017
Obec Dolní Němčí - Úprava rozpočtu č. 1 Rozpočet 20/2017
20/2017
7.4.2017
31.12.2017
Rozpočtový výhled obce DN na r. 2015-2019 Rozpočet 14/2017
14/2017
22.3.2017
31.12.2019
Rozpočet obce Dolní Němčí na rok 2017 Rozpočet 13/2017
13/2017
22.3.2017
31.12.2017
Rozpočet MBK 2017 Rozpočet 12/2017
12/2017
22.3.2017
31.12.2017
Rozpočtový výhled MBK 2014-2018 Rozpočet 11/2017
11/2017
22.3.2017
31.12.2018
Římskokatolická farnost DN - VPS Veřejnoprávní smlouva 2/2017
2/2020
9.1.2017
31.1.2020
FK Dolní Němčí - VPS Veřejnoprávní smlouva 1/2017
1/2017
9.1.2017
31.1.2020
Obec DN - Informace o zveřejnění veřejnoprávní sml Oznámení 17/2016
17/2016
31.3.2016
1.1.2020
FK Dolní Němčí - VPS Veřejnoprávní smlouva 3/2016
3/2016
11.1.2016
31.1.2019
Římskokatolická farnost DN - VPS Veřejnoprávní smlouva 2/2016
2/2016
11.1.2016
31.1.2019