dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
Svolání 9. zasedání Zastupitelstva obce DN Oznámení 32/2016
32/2016
24.5.2016
2.6.2016
MŽP Praha - Program zlepšování kvality ovzduší Oznámení 34623/ENV/16
31/2016
24.5.2016
9.6.2016
EÚ Přerov - Usnesení o opakované dražbě Dražební vyhláška 203 Ex 12889/15-62
30/2016
20.5.2016
6.6.2016
OÚ DN - oznámení o možnosti převzít písemnost Veřejná vyhláška OUDN 531/16
29/2016
19.5.2016
2.6.2016
FÚ - Daň z nemovitých věcí Veřejná vyhláška 905976/16/3300-11460-705460
23/2016
28.4.2016
30.5.2016
Obec DN - Informace o zveřejnění veřejnoprávní sml Oznámení 17/2016
17/2016
31.3.2016
1.1.2020
FK Dolní Němčí - VPS Veřejnoprávní smlouva 3/2016
3/2016
11.1.2016
31.1.2019
Římskokatolická farnost DN - VPS Veřejnoprávní smlouva 2/2016
2/2016
11.1.2016
31.1.2019