dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Korytná

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
Oznámení o zveřejnění cizí dokumenty 61/2017
61/2017/ÚDe
13.10.2017
31.12.2018
Oznámení o místě a konání voleb volby 60/2017
60/2017/ÚDe
5.10.2017
23.10.2017
Jmenování zapisovatele volby 56/2017
56/2017/ÚDe
8.9.2017
23.10.2017
Info o počtu a sídle volebních okrsků volby 50/2017
50/2017/ÚDe
5.9.2017
23.10.2017
VS - Ekofond - dotace cizí dokumenty 49/2017
49/2017/ÚDe
4.9.2017
31.12.2017
Usnesení - dražební vyhláška cizí dokumenty 48/2017
48/2017/ÚDe
28.8.2017
24.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební volby 47/2017
47/2017/ÚDe
21.8.2017
23.10.2017
Oznámení o zveřejnění RO VS cizí dokumenty 45/2017
45/2017/ÚDe
26.7.2017
31.12.2017
Zpráva o přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření 43/2017
43/2017/ÚDe
17.7.2017
30.6.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2017 rozpočet 44/2017
44/2017/ÚDe
17.7.2017
31.12.2017
Závěrečný účet za rok 2016 závěrečný účet 42/2017
42/2017/ÚDe
17.7.2017
30.6.2018
rozpočtový výhled obce rozpočtový výhled 16/2017
16/2017/UDe
24.3.2017
30.11.2018
Rozpočet Obce Korytná na r. 2017 - schválený rozpočet 15/2017
15/2017/ÚDe
14.3.2017
31.12.2017
VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Korytná na veřejnoprávní smlouva 51/2016
51/2016/ÚDe
14.12.2016
16.12.2019
OÚ Korytná - informace o zveřejnění VPS veřejnoprávní smlouva 17/2016
17/2016/ÚDe
30.3.2016
31.12.2019