dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Korytná

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva pozvánka na veřejnou schůzi ZO 31/2017
ÚDe31/2017
18.5.2017
25.5.2017
E.ON - přerušení dodávky el.en. - 26.5.2017 informace pro obyvatelstvo DS IV-123-2017
30/2017/ÚDe
15.5.2017
26.5.2017
Zpráva o výsledku přezk.hosp.2016-Vých.Slovácko cizí dokumenty 29/2017
29/2017/ÚDe
9.5.2017
25.5.2017
Návrh závěrečného účtu 2016 -Vých.Slovácko cizí dokumenty 28/2017
28/2017/ÚDe
9.5.2017
25.5.2017
SLUŽBY OBCE KORYTNÁ-Účetní závěrka závěrečný účet 22/2017
22/2017/ÚDe
4.5.2017
4.6.2017
VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI obnoveného katastrálního operá informace pro obyvatelstvo DS V-163-2017
21/2017/ÚDe
2.5.2017
2.6.2017
Oznámení o vystavení návrhu KPÚ v k.ú. Nivnice informace pro obyvatelstvo DS IV-149-2017
19/2017/ÚDe
27.4.2017
13.6.2017
Finanční úřad - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ na r.2017 veřejná vyhláška DS IV-146-2017
18/2017/ÚDe
27.4.2017
29.5.2017
Rozpočet Obce Korytná na r. 2017 - schválený rozpočet 15/2017
15/2017/ÚDe
14.3.2017
31.12.2017
UZSVM UH - výzva vlastníkům pozemků důležité oznámení UZSVM/BUH/1227/2017-BUHM-Sed
2/2017/ÚDe
1.3.2017
30.6.2017
VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Korytná na veřejnoprávní smlouva 51/2016
51/2016/ÚDe
14.12.2016
16.12.2019
OÚ Korytná - informace o zveřejnění VPS veřejnoprávní smlouva 17/2016
17/2016/ÚDe
30.3.2016
31.12.2019