dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Korytná

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
Pozvánka na 18. zasedání ZO pozvánka na veřejnou schůzi ZO 79/2017
79/2017/ÚDe
5.12.2017
14.12.2017
záměr směny záměr směny pozemku 78/2017
78/2017/ÚDe
28.11.2017
14.12.2017
Návrh rozpočtu obce Korytná 2018 rozpočet 77/2017
77/2017/ÚDe
28.11.2017
14.12.2017
Záměr prodeje pozemků záměr prodeje 76/2017
76/2017/ÚDe
27.11.2017
13.12.2017
Volba prezidenta volby 75/2017
75/2017/ÚDe
27.11.2017
28.1.2018
VV návrh aktualizace č.2 veřejná vyhláška 74/2017
74/2017/ÚDe
24.11.2017
8.1.2018
Návrh rozpočt.výhledu VS cizí dokumenty 73/2017
73/2017/ÚDe
23.11.2017
11.12.2017
Návrh rozpočtu VS 2018 cizí dokumenty 72/2017
72/2017/ÚDe
23.11.2017
11.12.2017
Rozpočtové opatření č.6 úprava rozpočtu 71/2017
71/2017/ÚDe
22.11.2017
31.12.2017
Rozpočtové opatření č.5/2017 rozpočet 70/2017
70/2017/ÚDe
20.11.2017
31.12.2017
Dražební vyhláška cizí dokumenty 69/2017
69/2017/ÚDe
16.11.2017
16.12.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební volby 68/2017
68/2017/ÚDe
14.11.2017
28.1.2018
Rozpočtové dokumenty mikroregionu Východní Slováck cizí dokumenty 66/2017
66/2017/ÚDe
6.11.2017
31.12.2020
Žádost o odstranění dřevin cizí dokumenty DS X-394-2017
64/2017/ÚDe
30.10.2017
31.12.2017
Rozpočtové opatření VS č.4/2017 cizí dokumenty 63/2017
63/2017/ÚDe
23.10.2017
31.12.2017
Rozpočtové opatření č.4/2017 úprava rozpočtu 62/2017
62/2017/ÚDe
23.10.2017
31.12.2017
Oznámení o zveřejnění cizí dokumenty 61/2017
61/2017/ÚDe
13.10.2017
31.12.2018
VS - Ekofond - dotace cizí dokumenty 49/2017
49/2017/ÚDe
4.9.2017
31.12.2017
Oznámení o zveřejnění RO VS cizí dokumenty 45/2017
45/2017/ÚDe
26.7.2017
31.12.2017
Zpráva o přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření 43/2017
43/2017/ÚDe
17.7.2017
30.6.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2017 rozpočet 44/2017
44/2017/ÚDe
17.7.2017
31.12.2017
Závěrečný účet za rok 2016 závěrečný účet 42/2017
42/2017/ÚDe
17.7.2017
30.6.2018
rozpočtový výhled obce rozpočtový výhled 16/2017
16/2017/UDe
24.3.2017
30.11.2018
Rozpočet Obce Korytná na r. 2017 - schválený rozpočet 15/2017
15/2017/ÚDe
14.3.2017
31.12.2017
VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Korytná na veřejnoprávní smlouva 51/2016
51/2016/ÚDe
14.12.2016
16.12.2019
OÚ Korytná - informace o zveřejnění VPS veřejnoprávní smlouva 17/2016
17/2016/ÚDe
30.3.2016
31.12.2019