dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

x
Příloha
KATEGORIE
VYVĚŠENO OD-DO
Název
Příloha
Čísla
1
Volby15.04.2024
09.06.2024
Obec DN -jmenování zapisovatelů OVK
1
OUDN 488/2024 (16/2024)
1
Veřejná vyhláška12.04.2024
16.05.2024
FÚZK - daň z nemovitých věcí na rok 2024
1
610483/24/3300-11420-705412 (15/2024)
1
Veřejná vyhláška10.04.2024
26.04.2024
MěÚH-OS - zahájení územního řízení
1
MěÚH/1022/2024 (14/2024)
1
Volby03.04.2024
10.06.2024
Obec DN-informace o počtu a sídle volebních okrsků
1
414/2024 (13/2024)
1
Volby03.04.2024
10.06.2024
Obec DN-stanovení min. počtu členů OVK
1
413/2024 (12/2024)
1
Rozpočet11.03.2024
31.12.2024
Obec DN - rozpočtové opatření č. 1/2024
1
10/2024 (10/2024)
1
Veřejnoprávní smlouva31.01.2024
31.01.2027
VPS - neinvestiční dotace KST Dolní Němčí
1
6/2024 (6/2024)
1
Veřejnoprávní smlouva31.01.2024
31.01.2027
VPS - neinvestiční dotace ŘKF Dolní Němčí
1
5/2024 (5/2024)
1
Veřejnoprávní smlouva21.12.2023
31.12.2026
VPS - neinvestiční dotace Charita Uherský Brod
1
79/2023 (79/2023)
1
Veřejnoprávní smlouva21.12.2023
31.12.2026
VPS - neinvestiční dotace FK Dolní Němčí
1
78/2023 (78/2023)
1
Rozpočet20.12.2023
31.12.2024
Obec DN - schválený rozpočet na r. 2024
1
76/2023 (76/2023)
1
Rozpočet14.12.2023
31.12.2024
MBK - schválený rozpočet na r. 2024
1
69/2023 (69/2023)
1
Veřejná vyhláška19.10.2023
18.10.2024
Katastrální úřad pro ZK-KP Uh.Brod - výzva
1
RO-5/2022-742 (56/2023)
1
Zprávy10.05.2023
30.06.2024
Obec DN - závěrečný účet za r. 2022
1
30/2023 (30/2023)
1
Zprávy10.05.2023
30.06.2024
KÚZK-Obec DN zpráva o výsledku přezkoumání hospoda
1
KUZL 22126/2023 (29/2023)
1
Zprávy18.04.2023
30.06.2024
MBK - závěrečný účet za r. 2022
1
24/2023 (24/2023)
1
Zprávy23.03.2023
30.06.2024
KÚZL-MBK zpráva o výsledku přezkoumání hospodaře
1
KUZL 22128/2023 (20/2023)
1
Veřejnoprávní smlouva28.12.2022
31.12.2025
VPS - neinvestiční dotace FK Dolní Němčí
1
80/2022 (80/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva28.12.2022
31.12.2025
VPS - neinvestiční dotace Charita Uherský Brod
1
79/2022 (79/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva28.12.2022
31.12.2025
VPS - neinvestiční dotace KST Dolní Němčí
1
78/2022 (78/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva28.12.2022
31.12.2025
VPS - neinvestiční dotace ŘKF Dolní Němčí
1
77/2022 (77/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva27.06.2022
28.06.2025
Obec DN - neinvestiční dotace DH Dolněmčanka
1
37/2022 (37/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva21.04.2022
30.04.2025
MBK-VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci
1
20/2022 (20/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva04.01.2022
05.01.2025
Obec DN - dodatek č. 1 k VPS FK Dolní Němčí
1
5/2022 (5/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva03.01.2022
04.01.2025
Obec DN - neinvestiční dotace FK Dolní Němčí
1
4/2022 (4/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva03.01.2022
04.01.2025
Obec DN - neinvestiční dotace Klub stolního tenisu
1
3/2022 (3/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva03.01.2022
04.01.2025
Obec DN - neinvestiční dotace FK Dolní Němčí
1
2/2022 (2/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva03.01.2022
04.01.2025
Obec DN - neinvestiční dotace Charita Uherský Brod
1
1/2022 (1/2022)
1
Rozpočet22.12.2020
31.12.2026
Obec DN-střednědobý výhled rozpočtu na r.2022-2026
1
96/2020 (96/2020)
1
Rozpočet22.12.2020
31.12.2025
MBK - střednědobý výhled rozpočtu na r.2022-2025
1
93/2020 (93/2020)
1
Rozpočet27.11.2020
31.12.2025
MBK - střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2025
1
87/2020 (87/2020)