dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
FÚZK-ÚP UH-dražba spoluvlast.podílu Dražební vyhláška 2089608/18/3309-80541-701278
71/2018
11.12.2018
22.1.2019
Svolání 2. zasedání Zastupitelstva obce DN Oznámení 69/2018
69/2018
4.12.2018
14.12.2018
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky Veřejná vyhláška SPU482339/2018
68/2018
28.11.2018
14.12.2018
MBK - Návrh rozpočtu na r. 2019 Rozpočet 67/2018
67/2018
26.11.2018
31.12.2018
Obec Dolní Němčí - Návrh rozpočtu na r. 2019 Rozpočet 66/2018
66/2018
21.11.2018
31.12.2018
Obec DN - úprava rozpočtu č. 3 Rozpočet 63/2018
63/2018
29.10.2018
31.12.2018
MBK-úprava rozpočtu č. 1 Rozpočet 59/2018
59/2018
15.10.2018
31.12.2018
Oblastní charita Uh. Brod - VPS Veřejnoprávní smlouva 58/2018
58/2018
15.10.2018
31.10.2021
Obec DN - Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření z Zprávy 34/2018
34/2018
4.6.2018
30.6.2019
Obec DN-Závěrečný účet za r. 2017 Rozpočet 33/2018
33/2018
4.6.2018
30.6.2019
MBK-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r Zprávy 32/2018
32/2018
4.6.2018
30.6.2019
MBK-závěrečný účet za rok 2017 Rozpočet 31/2018
31/2018
4.6.2018
30.6.2019
Obec Dolní Němčí - úprava rozpočtu č. 2 Rozpočet 28/2018
28/2018
22.5.2018
31.12.2018
Obec Dolní Němčí - úprava rozpočtu č. 1 Rozpočet 10/2018
10/2018
14.3.2018
31.12.2018
VPS - neinvestiční dotace - FK Dolní Němčí Veřejnoprávní smlouva 111/2017
111/2017
20.12.2017
31.12.2020
VPS - neinvestiční dotace - ŘKF Dolní Němčí Veřejnoprávní smlouva 110/2017
110/2017
20.12.2017
31.12.2020
MBK - střednědobý výhled r. 2019 - 2022 Rozpočet 109/2017
109/2017
20.12.2017
31.12.2022
MBK - rozpočet na r. 2018 Rozpočet 108/2017
108/2017
20.12.2017
31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-22 Rozpočet 105/2017
105/2017
15.12.2017
31.12.2022
Rozpočet obce na rok 2018 Rozpočet 104/2017
104/2017
15.12.2017
31.12.2018
Rozpočtový výhled obce DN na r. 2015-2019 Rozpočet 14/2017
14/2017
22.3.2017
31.12.2019
Rozpočtový výhled MBK 2014-2018 Rozpočet 11/2017
11/2017
22.3.2017
31.12.2018
Římskokatolická farnost DN - VPS Veřejnoprávní smlouva 2/2017
2/2020
9.1.2017
31.1.2020
FK Dolní Němčí - VPS Veřejnoprávní smlouva 1/2017
1/2017
9.1.2017
31.1.2020
Obec DN - Informace o zveřejnění veřejnoprávní sml Oznámení 17/2016
17/2016
31.3.2016
1.1.2020
FK Dolní Němčí - VPS Veřejnoprávní smlouva 3/2016
3/2016
11.1.2016
31.1.2019
Římskokatolická farnost DN - VPS Veřejnoprávní smlouva 2/2016
2/2016
11.1.2016
31.1.2019