dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

x
Příloha
KATEGORIE
VYVĚŠENO OD-DO
Název
Příloha
Čísla
1
Rozpočet27.11.2023
31.12.2023
Obec DN - návrh rozpočtu obce DN na r. 2024
1
65/2023 (65/2023)
1
Veřejná vyhláška27.11.2023
13.12.2023
MěÚUB-OS-zahájení stavby MK ul. Na Výsluní I, II
1
MUUB/111712/2023 (64/2023)
1
Oznámení24.11.2023
11.12.2023
EG.D - přerušení dodávky elektrické energie
1
63/2023 (63/2023)
1
Veřejná vyhláška24.11.2023
11.12.2023
MěÚH-OS-územní rozhodnutí
1
MěÚH/2956/2023 (62/2023)
1
Oznámení23.11.2023
04.01.2024
Opatření obecné povahy
1
MV-162053-1/OAM-2023 (61/2023)
1
Veřejná vyhláška22.11.2023
08.12.2023
Úřad pro civilní letectví - ochranná pásma letiště
1
13288-23-701 (60/2023)
1
Rozpočet30.10.2023
31.12.2023
MBK - návrh rozpočtu na r. 2024
1
58/2023 (58/2023)
1
Veřejná vyhláška19.10.2023
18.10.2024
Katastrální úřad pro ZK-KP Uh.Brod - výzva
1
RO-5/2022-742 (56/2023)
1
Rozpočet02.10.2023
31.12.2023
Obec DN - rozpočtové opatření č. 2/2023
1
49/2023 (49/2023)
1
Oznámení04.09.2023
01.01.2024
Řešení nedostatečně identifik. a neznámého vlastní
1
45/2023 (45/2023)
1
Rozpočet04.09.2023
31.12.2023
MBK - úprava rozpočtu č. 1/2023
1
44/2023 (44/2023)
1
Zprávy10.05.2023
30.06.2024
Obec DN - závěrečný účet za r. 2022
1
30/2023 (30/2023)
1
Zprávy10.05.2023
30.06.2024
KÚZK-Obec DN zpráva o výsledku přezkoumání hospoda
1
KUZL 22126/2023 (29/2023)
1
Zprávy18.04.2023
30.06.2024
MBK - závěrečný účet za r. 2022
1
24/2023 (24/2023)
1
Zprávy23.03.2023
30.06.2024
KÚZL-MBK zpráva o výsledku přezkoumání hospodaře
1
KUZL 22128/2023 (20/2023)
1
Rozpočet22.03.2023
31.12.2023
Obec DN - rozpočtové opatření č. 1/2023
1
18/2023 (18/2023)
1
Veřejnoprávní smlouva28.12.2022
31.12.2025
VPS - neinvestiční dotace FK Dolní Němčí
1
80/2022 (80/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva28.12.2022
31.12.2025
VPS - neinvestiční dotace Charita Uherský Brod
1
79/2022 (79/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva28.12.2022
31.12.2025
VPS - neinvestiční dotace KST Dolní Němčí
1
78/2022 (78/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva28.12.2022
31.12.2025
VPS - neinvestiční dotace ŘKF Dolní Němčí
1
77/2022 (77/2022)
1
Rozpočet16.12.2022
31.12.2023
Rozpočet obce DN na r. 2023
1
74/2022 (74/2022)
1
Rozpočet16.12.2022
31.12.2023
MBK - schválený rozpočet na r. 2023
1
72/2022 (72/2022)
1
Veřejná vyhláška04.11.2022
31.12.2023
MZE - opatření obecné povahy
1
MZE-59640/2022-16212 (63/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva27.06.2022
28.06.2025
Obec DN - neinvestiční dotace DH Dolněmčanka
1
37/2022 (37/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva21.04.2022
30.04.2025
MBK-VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci
1
20/2022 (20/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva04.01.2022
05.01.2025
Obec DN - dodatek č. 1 k VPS FK Dolní Němčí
1
5/2022 (5/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva03.01.2022
04.01.2025
Obec DN - neinvestiční dotace FK Dolní Němčí
1
4/2022 (4/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva03.01.2022
04.01.2025
Obec DN - neinvestiční dotace Klub stolního tenisu
1
3/2022 (3/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva03.01.2022
04.01.2025
Obec DN - neinvestiční dotace FK Dolní Němčí
1
2/2022 (2/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva03.01.2022
04.01.2025
Obec DN - neinvestiční dotace Charita Uherský Brod
1
1/2022 (1/2022)
1
Veřejnoprávní smlouva18.01.2021
19.01.2024
VPS - neinvestiční dotace FK Dolní Němčí
1
50/2021 (50/2021)
1
Veřejnoprávní smlouva04.01.2021
05.01.2024
VPS - neinvestiční dotace KST Dolní Němčí
1
3/2021 (3/2021)
1
Veřejnoprávní smlouva04.01.2021
05.01.2024
VPS - neinvestiční dotace FK Dolní Němčí
1
2/2021 (2/2021)
1
Veřejnoprávní smlouva04.01.2021
05.01.2024
VPS - neinvestiční dotace Charita Uherký Brod
1
1/2021 (1/2021)
1
Rozpočet22.12.2020
31.12.2026
Obec DN-střednědobý výhled rozpočtu na r.2022-2026
1
96/2020 (96/2020)
1
Rozpočet22.12.2020
31.12.2025
MBK - střednědobý výhled rozpočtu na r.2022-2025
1
93/2020 (93/2020)
1
Rozpočet27.11.2020
31.12.2025
MBK - střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2025
1
87/2020 (87/2020)