dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

x
Příloha
KATEGORIE
VYVĚŠENO OD-DO
Název
Příloha
Čísla
1
Zprávy10.05.2023
30.06.2024
Obec DN - závěrečný účet za r. 2022
1
30/2023 (30/2023)
1
Zprávy10.05.2023
30.06.2024
KÚZK-Obec DN zpráva o výsledku přezkoumání hospoda
1
KUZL 22126/2023 (29/2023)
1
Zprávy18.04.2023
30.06.2024
MBK - závěrečný účet za r. 2022
1
24/2023 (24/2023)
1
Zprávy23.03.2023
30.06.2024
KÚZL-MBK zpráva o výsledku přezkoumání hospodaře
1
KUZL 22128/2023 (20/2023)