dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

x
Příloha
KATEGORIE
VYVĚŠENO OD-DO
Název
Příloha
Čísla
1
Zprávy23.03.2023
30.06.2024
KÚZL-MBK zpráva o výsledku přezkoumání hospodaře
1
KUZL 22128/2023 (20/2023)
1
Zprávy23.03.2023
30.06.2023
MBK - návrh závěrečného účtu za r. 2022
1
19/2023 (19/2023)
1
Zprávy20.03.2023
30.06.2023
KÚZK-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
1
KUZL 22126/2023 (17/2023)
1
Zprávy20.03.2023
30.06.2023
Obec DN - Návrh závěrečného účtu za r. 2022
1
16/2023 (16/2023)
1
Zprávy29.06.2022
30.06.2023
Obec DN - závěrečný účet za r. 2021
1
41/2022 (41/2022)
1
Zprávy29.06.2022
30.06.2023
KÚZK-Obec DN zpráva o výsledku přezkoumání hospoda
1
KUZL 32183/2022 (40/2022)
1
Zprávy10.06.2022
30.06.2023
MBK Závěrečný účet 21 vč. Zprávy
1
34/2022 (34/2022)