dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

x
Příloha
KATEGORIE
VYVĚŠENO OD-DO
Název
Příloha
Čísla
1
Volby25.08.2021
25.10.2021
Obec DN - jmenování zapisovatelů OVK
1
961/2021 (38/2021)
1
Volby06.08.2021
25.10.2021
Obec DN - stanovení minimálního počtu členů OVK
1
OUDN 910/2021 (36/2021)