dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
MěÚ UB-návrh zprávy o uplatňování územ. plánu DN Veřejná vyhláška OSU/0900/20/Vo
47/2020
21.5.2020
23.6.2020
MZE - opatření obecné povahy Veřejná vyhláška 17110/2020-MZE-16212
31/2020
8.4.2020
31.12.2022
MZE - opatření obecné povahy Veřejná vyhláška 63920/2019-MZE-16212
94/2019
11.12.2019
31.12.2022
MZE Praha - opatření obecné povahy-lesní zákon Veřejná vyhláška 41508/2019-MZE-16212
68/2019
3.9.2019
31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy Veřejná vyhláška 18918/2019-MZE-16212
29/2019
8.4.2019
31.12.2022