dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
FÚZK-ÚP UH-dražba spoluvlast.podílu Dražební vyhláška 2089608/18/3309-80541-701278
71/2018
11.12.2018
22.1.2019