dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Dolní Němčí

x
Příloha
KATEGORIE
VYVĚŠENO OD-DO
Název
Příloha
Čísla
1
Usnesení07.10.2021
25.10.2021
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce DN
1
45/2021 (45/2021)