dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Korytná

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
Rozpočtové opatření č. 2/2020 úprava rozpočtu 6/2020
6/2020/ÚDe
17.2.2020
31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 3 DSO Východní slovácko cizí dokumenty 2/2020
2/2020/ÚDe
27.1.2020
31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 rozpočet 1/2020
1/2020/ÚDe
23.1.2020
31.12.2020
Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2020 rozpočet 69/2019
69/2019/ÚDe
19.12.2019
31.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 rozpočtový výhled 68/2019
68/2019/ÚDe
19.12.2019
31.12.2020
Střednědobý výhled DSO Východní Slovácko cizí dokumenty 67/2019
67/2019/ÚDe
18.12.2019
31.12.2020
Rozpočet na rok 2020 DSO Východ. Slovácko cizí dokumenty 66/2019
66/2019/ÚDe
18.12.2019
31.12.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe - př cizí dokumenty 60/2019
60/2019/ÚDE
10.12.2019
31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZe cizí dokumenty 60/2019
60/2019/ÚDe
10.12.2019
31.12.2022
Výzva vlastníkům nemovitosti jiné "cizí" dokumenty 43/2019
43/2019/ÚDe
3.9.2019
3.9.2020
Opatření obecné povahy z. 289/1995 Sb. o lesích veřejná vyhláška 44/2019
44/2019/ÚDe
3.9.2019
31.12.2022
Závěrečný účet Východní Slovácko za 2018 cizí dokumenty 39/2019
39/2019/ÚDe
16.7.2019
30.6.2020
ZÚ 2018-zveřejňování dle zák.250/2000Sb. závěrečný účet 35/2019
35/2019/ÚDe
21.6.2019
30.6.2020
Zpráva o výsledku přezk.hospod.obce za r.2018 Přezkoumání hospodaření 34/2019
34/2019/ÚDe
21.6.2019
30.6.2020
Závěrečný účet obce Korytná za rok 2018 závěrečný účet 33/2019
33/2019/ÚDe
21.6.2019
30.6.2020
Rozhodnutí obecní dokumenty 31/2019
31/2019/ÚDe
14.6.2019
30.6.2020
Veřejná vyhláška veřejná vyhláška DS IV-125-2019
15/2019/ÚDe
8.4.2019
31.12.2022
Informace o zpracování osobních údajů informace pro obyvatelstvo 23/2018
23/2018/ÚDe
23.5.2018
31.12.2020
Rozpočtové dokumenty mikroregionu Východní Slováck cizí dokumenty 66/2017
66/2017/ÚDe
6.11.2017
31.12.2020