dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Korytná

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
Veřejná vyhláška veřejná vyhláška 10/2019
DS III-101-2019
18.3.2019
2.4.2019
Cenové oznámení informace pro obyvatelstvo 9/2019
9/2019/ÚDe
18.3.2019
31.12.2019
Rozpočet obce Korytná 2019 rozpočet 8/2019
8/2019/ÚDe
8.3.2019
31.12.2019
Porovnání položek výpočtu pro vodné a stočné informace pro obyvatelstvo 7/2019
7/2019/ÚDe
7.3.2019
31.5.2019
Program III-Ekofond VS 2019 cizí dokumenty 6/2019
6/2019/ÚDe
27.2.2019
31.10.2019
Schůze výboru HS Korytná cizí dokumenty 3/2019
3/2019/ÚDe
18.2.2019
21.3.2019
Střednědob.výhled rozpočtu VS 2020-2022 rozpočtový výhled 2/2019
2/2019/ÚDe
4.1.2019
31.12.2019
Rozpočet VS 2019 rozpočet 1/2019
1/2019/ÚDe
4.1.2019
31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce Korytná na 2020-2 rozpočtový výhled 64/2018
64/2018/ÚDe
19.12.2018
31.12.2019
Rozpočet obce Korytná na rok 2019 rozpočet 63/2018
63/2018/ÚDe
19.12.2018
31.12.2019
Cenové oznámení informace pro obyvatelstvo DS XII-494-2018
58/2018/ÚDe
13.12.2018
31.12.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 2017 Přezkoumání hospodaření 30/2018
30/2018/ÚDe
3.7.2018
30.6.2019
Závěrečný účet obce Korytná za 2017 závěrečný účet 29/2018
29/2018/ÚDe
29.6.2018
30.6.2019
Závěrečný účet VS a Zpráva informace pro obyvatelstvo 28/2018
28/2018/ÚDe
29.6.2018
30.6.2019
Informace o zpracování osobních údajů informace pro obyvatelstvo 23/2018
23/2018/ÚDe
23.5.2018
31.12.2020
Rozpočtové dokumenty mikroregionu Východní Slováck cizí dokumenty 66/2017
66/2017/ÚDe
6.11.2017
31.12.2020
VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Korytná na veřejnoprávní smlouva 51/2016
51/2016/ÚDe
14.12.2016
16.12.2019
OÚ Korytná - informace o zveřejnění VPS veřejnoprávní smlouva 17/2016
17/2016/ÚDe
30.3.2016
31.12.2019