dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Korytná

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
Cenové oznámení informace pro obyvatelstvo 9/2019
9/2019/ÚDe
18.3.2019
31.12.2019
Porovnání položek výpočtu pro vodné a stočné informace pro obyvatelstvo 7/2019
7/2019/ÚDe
7.3.2019
31.5.2019
Cenové oznámení informace pro obyvatelstvo DS XII-494-2018
58/2018/ÚDe
13.12.2018
31.12.2019
Závěrečný účet VS a Zpráva informace pro obyvatelstvo 28/2018
28/2018/ÚDe
29.6.2018
30.6.2019
Informace o zpracování osobních údajů informace pro obyvatelstvo 23/2018
23/2018/ÚDe
23.5.2018
31.12.2020