dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Lopenik

NázevKategorieČ.j.
Č.ev.
Vyvěšeno
Platnost do
Výzva - přihlášení se ke svému vl. - seznam Oznámení 19/2014
19/2014
31.3.2014
31.12.2023
Výzva - přihlášení se ke svému vlastnictví - infor Oznámení 19/2014
19/2014
31.3.2014
31.12.2023
Výzva - přihlášení se ke svému vlastnictví Oznámení 19/2014
19/2014
31.3.2014
31.12.2023
Žádost k povolování kácení stromů mimo les Obecní úřad Lopeník 37/2012
37/2012
26.9.2012
31.12.2020
Uzemní plán Obecní úřad Lopeník 7/2012
7graB22/2012
22.2.2012
31.12.2022
Uzemní plán Obecní úřad Lopeník 7/2012
7graB1/2012
22.2.2012
31.12.2022
Uzemní plán Obecní úřad Lopeník 7/2012
7gra4/2012
22.2.2012
31.12.2022
Uzemní plán Obecní úřad Lopeník 7/2012
7gra3/2012
22.2.2012
31.12.2022
Uzemní plán Obecní úřad Lopeník 7/2012
7gra1/2012
22.2.2012
31.12.2022
Uzemní plán Obecní úřad Lopeník 7/2012
7/text2/2012
22.2.2012
31.12.2022
Uzemní plán Obecní úřad Lopeník 7/2012
7text1/2012
22.2.2012
31.12.2022