dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Uherský Brod

x
Příloha
KATEGORIE
VYVĚŠENO OD-DO
Název
Příloha
Čísla
1
Veřejné vyhlášky MÚ30.03.2023
17.04.2023
Stanovení PÚP - Nivnická UB
1
MUUB/31266/2023
1
Záměry města30.03.2023
17.04.2023
záměr na prodej částí pozemku v k. ú. Uherský Brod, lok. U Brány
1
MUUB/32095/2023
1
Výběrové řízení30.03.2023
02.05.2023
Vyhlášení výběrového řízení č. 2023 04 na obsazení pracovní pozice referent/ka Odboru životního prostředí.
1
MUUB/32196/2023
1
Důležitá oznámení29.03.2023
02.01.2024
Ukončení dotačního programu Program podpory nově přihlášených občanů města Uherský Brod pro rok 2023
1
MUUB/19017/2023
1
Krajský úřad29.03.2023
02.05.2023
Oznámení o vydání změny-"Centrum pro nakládání s odpady Prakšická" společnosti Rumpold UHB,s.r.o.
1
MUUB/31801/2023
1
Důležitá oznámení29.03.2023
14.04.2023
Oznámení o přerušení dodávky vody-13.04.2023
1
MUUB/29607/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ29.03.2023
11.05.2023
Veřejná vyhláška o konání opakovaného VP ÚP UB: Územní plán
1
MUUB/31111/2023-445
1
Veřejné vyhlášky MÚ29.03.2023
02.05.2023
veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování ÚP Hradčovice 2018-2023: Vyhodnocení územního plánu ob
1
MUUB/28941/2023
1
Usnesení28.03.2023
05.05.2023
EÚ Karviná-Dražební vyhláška
1
MUUB/30924/2023
1
Záměry města28.03.2023
13.04.2023
Záměr na směnu částí pozemků v k. ú. Uherský Brod, ul. Za Humny
1
MUUB/31045/2023
3
Důležitá oznámení28.03.2023
13.04.2023
Přerušení dodávky elektrické energie-12.04.2023
3
MUUB/27422/2023
1
Záměry města28.03.2023
13.04.2023
Záměr města na nájem v k. ú. Uherský Brod
1
MUUB/31013/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ27.03.2023
12.04.2023
oznámení o zahájení řízení - VV: "Uh. Brod, Wash Me CZ, kabel VN, odb. TS"
1
MUUB/23785/2023
1
Usnesení27.03.2023
28.04.2023
EÚ Praha 6-Dražební vyhláška
1
MUUB/30214/2023
1
Usnesení27.03.2023
12.04.2023
EÚ Ústí nad Orlicí-DV-odročení na neurčito
1
MUUB/30221/2023
1
Výzva MÚ27.03.2023
30.05.2023
Výzva-vozidlo Volvo V70, Mariánské nám, parkoviště pod KD, 6Z7 3501
1
MUUB/30205/2023
1
Důležitá oznámení24.03.2023
25.04.2023
Oznámení o vyhlášení nálezu
1
MUUB/29844/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ24.03.2023
11.04.2023
Stanovení PÚP - objízdná trasa (oprava sil. Vel. Ořechov)
1
MUUB/29947/2023
3
Důležitá oznámení22.03.2023
07.04.2023
Přerušení dodávky elektrické energie-06.04.2023
3
MUUB/17554/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ22.03.2023
03.05.2023
VV - opakované veřejné projednání Změny č. 1 ÚP Žítková: Změna územního plánu obce Žítková
1
MUUB/26890/2023
1
Záměry města22.03.2023
11.04.2023
záměr města na výpůjčku částí pozemku v k. ú. Uherský Brod, ul. Stolařská
1
MUUB/29028/2023
1
Záměry města20.03.2023
05.04.2023
Záměr města na nájem v k. ú. Uherský Brod
1
MUUB/28317/2023
1
Krajský úřad20.03.2023
05.04.2023
Ukončení ZŘ-Zařízení sloužící ke sběru,výkupu a využívání stavebních odpadů
1
MUUB/28295/2023
1
Důležitá oznámení20.03.2023
20.04.2023
Oznámení o vyhlášení nálezu
1
MUUB/28393/2023
1
Záměry města20.03.2023
05.04.2023
Záměr města na nájem
1
MUUB/28354/2023
2
Usnesení17.03.2023
27.04.2023
EÚ Zlín-Dražební vyhláška
2
MUUB/25018/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ17.03.2023
04.04.2023
rozhodnutí o umístění stavby: Žádost o územní rozhodnutí - Polopodzemní kontejnery, Uherský Brod SO
1
MUUB/27536/2023
1
Usnesení17.03.2023
19.04.2023
EÚ Kroměříž-Dražební vyhláška
1
MUUB/26242/2023
1
Usnesení17.03.2023
19.04.2023
EÚ Kroměříž-Dražební vyhláška
1
MUUB/26241/2023
1
Usnesení17.03.2023
27.04.2023
EÚ Praha 3-Dražební vyhláška
1
MUUB/14847/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ16.03.2023
03.04.2023
Oznámení o zahájení společného řízení - Silnice III/49515 Bojkovice
1
MUUB/25500/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ16.03.2023
03.04.2023
Opatření obecné povahy - Blokové čištění MK
1
MUUB/27071/2023
2
Veřejné vyhlášky MÚ13.03.2023
13.04.2023
oznámení o zahájení řízení - stanoviska: SO 01-Instalace výrobní linky 11, areál spol. Moravia Cans,
2
MUUB/24076/2023
1
Důležitá oznámení08.03.2023
10.04.2023
Oznámení o vyhlášení nálezu
1
MUUB/23813/2023
1
Různé08.03.2023
10.04.2023
Oznámení o vyhlášení nálezu
1
MUUB/23747/2023
1
Výběrové řízení08.03.2023
03.04.2023
Vyhlášení výběrového řízení č. 2023 03 na obsazení pracovní pozice ředitel/ka příspěvkové organizace TSUB.
1
MUUB/23609/2023
1
Výzva-poskytnutí VFP06.03.2023
06.06.2023
Program pro poskytování dotací na zasíťování pozemků pro bydlení v rodinných domech
1
MUUB/22752/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ24.02.2023
20.04.2023
VV-doručení a oznámení o konání VP návrhu ZM č. 1 ÚP Březová: Změna č. 1 Březová územního plánu
1
MUUB/17515/2023
7
Důležitá oznámení23.02.2023
02.10.2023
Žádost o součinnost-Výzva vlastníkům nemovitostí
7
MUUB/18433/2023
1
Důležitá oznámení16.02.2023
01.03.2024
Výroční zpráva za rok 2022 - poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
1
MUUB/15719/2023
1
Důležitá oznámení02.01.2023
02.01.2024
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události 2023
1
MUUB/117596/2022/OF
1
Důležitá oznámení02.01.2023
02.01.2024
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události 2023
1
MUUB/117628/2022/OF
1
Důležitá oznámení02.01.2023
02.01.2024
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z důvodu mimořádné události 2023
1
MUUB/117609/2022/OF
1
Důležitá oznámení02.01.2023
02.01.2024
Informace dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích s účinností od 01.01.2023
1
MUUB/117446/2022/OF
1
Důležitá oznámení15.12.2022
02.01.2024
Informace dle zákona č. 250/2000 Sb. - zvěřejnění rozpočtu města na rok 2023
1
MUUB/115603/2022/OF
1
Důležitá oznámení15.12.2022
02.01.2024
Rozpočet města Uherský Brod na rok 2023
1
MUUB/115602/2022/OF
3
Důležitá oznámení03.11.2022
02.01.2024
MZE-Opatření obecné povahy 1/2022
3
 
1
Důležitá oznámení20.09.2022
02.01.2026
Informace dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění - Střednědobý výhled rozpočtu města pro období 2022—2025
1
MUUB/90985/2022/OF
1
Důležitá oznámení20.09.2022
02.01.2026
Informace dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění
1
MUUB/91039/2022/OF
1
Důležitá oznámení29.06.2022
30.06.2023
Informace dle zákona č. 250/2000 Sb. - Závěrečný účet r. 2021
1
MUUB/64538/2022/OF