dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Uherský Brod

x
Příloha
KATEGORIE
VYVĚŠENO OD-DO
Název
Příloha
Čísla
1
Záměry města18.05.2022
03.06.2022
Záměr města na prodej pozemku p.č. st. 728/2 v k.ú. Uherský Brod
1
MUUB/50050/2022/OMP
1
Záměry města17.05.2022
02.06.2022
Záměr města na prodej v k. ú. Uherský Brod
1
MUUB/49048/2022/OMP
1
Záměry města17.05.2022
02.06.2022
Záměr města na nájem pozemků p.č. 7156/10 a 7185/1 v k.ú. Uherský Brod
1
MUUB/48859/2022/OMP
1
Záměry města12.05.2022
30.05.2022
záměr na prodej nebo dar nebo nepeněžitý vklad kanalizace v k. ú. Těšov, U Dráhy
1
MUUB/47613/2022/OMP
1
Záměry města11.05.2022
27.05.2022
Záměr na nájem části budovy č.p. 152 v Uherském Brodě
1
MUUB/46720/2022/OMP
1
Záměry města11.05.2022
27.05.2022
Záměr na výpůjčku části pozemku v k. ú. Újezdec u Luhačovic
1
MUUB/46939/2022/OMP
1
Záměry města10.05.2022
26.05.2022
Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1723/635 v k.ú. Uherský Brod
1
MUUB/46396/2022/OMP
1
Záměry města09.05.2022
25.05.2022
Záměr na nájem části pozemku v k. ú. Uherský Brod
1
MUUB/45561/2022/OMP
1
Záměry města06.05.2022
24.05.2022
Záměr - výpůjčka - Nevařilovi
1
MUUB/44998/2022/OMP
1
Záměry města05.05.2022
23.05.2022
Záměr na směnu částí pozemků v k. ú. Uherský Brod
1
MUUB/44411/2022/OMP
1
Záměry města05.05.2022
23.05.2022
Záměr města na výpůjčku v k. ú. Újezdec u Luhačovic
1
MUUB/44566/2022/OMP
1
Záměry města02.05.2022
18.05.2022
Záměr na pacht části pozemku v k.ú. Uherský Brod
1
MUUB/42990/2022/OMP