dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Uherský Brod

x
Příloha
KATEGORIE
VYVĚŠENO OD-DO
Název
Příloha
Čísla
1
Výběrové řízení09.05.2022
06.06.2022
Prodloužení výběrového řízení č. 2022 04 na obsazení pracovní pozice právník/právnička
1
MUUB/46043/2022/OKT
1
Výběrové řízení09.05.2022
06.06.2022
Prodloužení výběrového řízení č. 2022 08 na obsazení pracovní pozice vedoucí Oddělení právní a personální
1
MUUB/46044/2022/OKT
1
Výběrové řízení03.05.2022
01.06.2022
Vyhlášení výběrového řízení č. 2022 11 na obsazení pracovní pozice vedoucí Odboru správního.
1
MUUB/43498/2022/OKT
2
Výběrové řízení31.03.2022
01.07.2022
SSHR Praha-VŘ na prodej nemovitého majetku k.ú.Bojkovice
2