dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Uherský Brod

x
Příloha
KATEGORIE
VYVĚŠENO OD-DO
Název
Příloha
Čísla
1
Krajský úřad29.03.2023
02.05.2023
Oznámení o vydání změny-"Centrum pro nakládání s odpady Prakšická" společnosti Rumpold UHB,s.r.o.
1
MUUB/31801/2023
1
Krajský úřad20.03.2023
05.04.2023
Ukončení ZŘ-Zařízení sloužící ke sběru,výkupu a využívání stavebních odpadů
1
MUUB/28295/2023