dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Uherský Brod

x
Příloha
KATEGORIE
VYVĚŠENO OD-DO
Název
Příloha
Čísla
1
Veřejné vyhlášky MÚ08.06.2023
26.06.2023
Návrh na stanovení MÚP ul. Na Dlouhých, Jiráskova UB
1
MUUB/57206/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ07.06.2023
23.06.2023
Stanovení PÚP - Cyklojízda
1
MUUB/56170/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ02.06.2023
20.06.2023
Rozhodnutí - SP silnice Bojkovice
1
MUUB/54606/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ01.06.2023
19.06.2023
Stanovení PÚP - obnova povrchů Slavkov - H. Němčí
1
MUUB/53343/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ01.06.2023
19.06.2023
Stanovení PÚP - obnova povrchů Bojkovice
1
MUUB/53151/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ01.06.2023
19.06.2023
oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Uh.Brod, Šimeček, kabel NN
1
MUUB/53893/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ30.05.2023
15.06.2023
OOP Nezdenice u ZŠ a MŠ
1
MUUB/53159/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ24.05.2023
09.06.2023
Stanovení PÚP - Bílokarpatské slavnosti 2023
1
MUUB/51775/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ24.05.2023
09.06.2023
Stanovení PÚP - Jízda králů 2023 Vlčnov
1
MUUB/51753/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ24.05.2023
09.06.2023
rozhodnutí - stavební povolení: Půdní vestavba Uherský Brod, využití půdního prostoru, kde vznikou 4
1
MUUB/49264/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ24.05.2023
09.06.2023
Stanovení PÚP - Sesuv Drslavice - Havřice
1
MUUB/50170/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ23.05.2023
04.07.2023
VV - Doručení návrhu OOP Změna č. 2 ÚP Korytná a oznámení o konání veřejného pro: Změna územního plá
1
MUUB/48281/2023