dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Uherský Brod

x
Příloha
KATEGORIE
VYVĚŠENO OD-DO
Název
Příloha
Čísla
1
Veřejné vyhlášky MÚ03.02.2023
21.02.2023
Oznámení o zahájení řízení - k žádosti o vydání společného povolení - Uh.Brod, ul. Nivnická - rekonstrukce vodovod. řadu A-1 - pro SVK, a.s.
1
MUUB/12037/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ31.01.2023
16.02.2023
rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Přístavba předsazených betonových lodžií, Družstevní 1561, Uh
1
MUUB/9112/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ25.01.2023
10.02.2023
Veřejná vyhláška PUP Mírová D. Němčí
1
MUUB/8892/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ25.01.2023
10.02.2023
oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Žádost o územní rozhodnutí - Polopodzemní kontejnery, Uhers
1
MUUB/9310/2023
1
Veřejné vyhlášky MÚ19.01.2023
06.02.2023
Rozhodnutí - stavby vodovodů, kanalizací - k žádosti o stavební povolední k VD „Protierozní a vodoh. opatření SDSO1, MEZ1, MEZ2, PŘ1, PŘ2, PŘ3a, PŘ3b, PRU1, k. ú. Maršov- pro SPÚ UH
1
MUUB/7326/2023