dle §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád)

Uherský Brod

x
Příloha
KATEGORIE
VYVĚŠENO OD-DO
Název
Příloha
Čísla
1
Veřejné vyhlášky MÚ10.05.2021
10.06.2021
návrh zprávy o uplatňování ÚP Vyškovec 2016-2021 - veřejná vyhláška: Vyhodnocení územního plánu obce
1
MUUB/19373/2021/OSU
1
Veřejné vyhlášky MÚ10.05.2021
10.06.2021
návrh zprávy o uplatňování ÚP Rudice - veřejná vyhláška: Vyhodnocení územního plánu obce Rudice
1
MUUB/19345/2021/OSU
1
Veřejné vyhlášky MÚ06.05.2021
24.05.2021
rozhodnutí o umístění stavby: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - Uh.Brod, lok.
1
MUUB/15392/2021/OSU
1
Veřejné vyhlášky MÚ06.05.2021
17.05.2021
informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Návrh na uzavření VPS - Vědeckotechnický park III společn
1
MUUB/20019/2021/OSU
1
Veřejné vyhlášky MÚ03.05.2021
19.05.2021
Silnice I/50 Starý Hrozenkov - Stanovení PÚP
1
MUUB/19234/2021/OSD
1
Veřejné vyhlášky MÚ03.05.2021
19.05.2021
Rozhodnutí - stavební povolení-Rekonstrukce polní cesty,k.ú.Drslavice
1
OSD/6719/20
1
Veřejné vyhlášky MÚ26.04.2021
12.05.2021
Stanovení PÚP - Most ev. č. 495-028 v Bojkovicích
1
MUUB/12828/2021/OSD
1
Veřejné vyhlášky MÚ22.04.2021
25.05.2021
veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování ÚP Korytná: Vyhodnocení změny Korytná územního plánu o
1
MUUB/16764/2021/OSU
1
Veřejné vyhlášky MÚ15.04.2021
01.06.2021
VV- doručení návrhu OOP změny č. 1 ÚP Lopeník a veřejné projednání změny č. 1 ÚP: Změna územního plá
1
MUUB/11918/2021/OSU-21
1
Veřejné vyhlášky MÚ07.04.2021
25.05.2021
VV SJ: Změna č. 2 územního plánu obce Bojkovice
1
MUUB/13085/2021/OSU-56
1
Veřejné vyhlášky MÚ05.03.2021
07.06.2021
Veřejná vyhláška provozovateli vozidla - 02
1
MUUB/10056/2021/OMP
1
Veřejné vyhlášky MÚ05.03.2021
07.06.2021
Veřejná vyhláška provozovateli vozidla - 03
1
MUUB/10057/2021/OMP
1
Veřejné vyhlášky MÚ05.03.2021
07.06.2021
Veřejná vyhláška provozovateli vozidla - 09
1
MUUB/10069/2021/OMP
1
Veřejné vyhlášky MÚ05.03.2021
07.06.2021
Veřejná vyhláška provozovateli vozidla - 11
1
MUUB/10073/2021/OMP
1
Veřejné vyhlášky MÚ05.03.2021
07.06.2021
Veřejná vyhláška provozovateli vozidla - 04
1
MUUB/10059/2021/OMP
1
Veřejné vyhlášky MÚ05.03.2021
07.06.2021
Veřejná vyhláška provozovateli vozidla - 08
1
MUUB/10067/2021/OMP
1
Veřejné vyhlášky MÚ05.03.2021
07.06.2021
Veřejná vyhláška provozovateli vozidla - 05
1
MUUB/10060/2021/OMP
1
Veřejné vyhlášky MÚ05.03.2021
07.06.2021
Veřejná vyhláška provozovateli vozidla - 01
1
MUUB/10043/2021/OMP
1
Veřejné vyhlášky MÚ05.03.2021
07.06.2021
Veřejná vyhláška provozovateli vozidla - 12
1
MUUB/10074/2021/OMP
1
Veřejné vyhlášky MÚ05.03.2021
07.06.2021
Veřejná vyhláška provozovateli vozidla - 06
1
MUUB/10063/2021/OMP
1
Veřejné vyhlášky MÚ05.03.2021
07.06.2021
Veřejná vyhláška provozovateli vozidla - 07
1
MUUB/10065/2021/OMP
1
Veřejné vyhlášky MÚ05.03.2021
07.06.2021
Veřejná vyhláška provozovateli vozdila - 10
1
MUUB/10070/2021/OMP